7/398 Vipawadee 19 Vipawadee Rangsit Road Chatuchak, Chatuchak Bangkok 10900
Always Open (24/7 Service)

มาตรการป้องกันโควิด-19 ของ PocoCar

อุ่นใจในทุกการเดินทาง ไปกับ PocoCar

เรียนลูกค้า Pococar ที่เคารพทุกท่าน

หน้าที่การดูแลผู้ใช้บริการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ PocoCar รถรับส่งโควิด ขณะที่ให้บริการรับส่งผู้ป่วยโควิด โดยถึงแม้ก่อนหน้านี้ทาง Pococar ได้เน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยแต่ผู้ใช้บริการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนอยู่แล้ว แต่สืบเนื่องจากการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทาง Pococar จึงได้ยกระดับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สำหรับผู้ใช้บริการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน

มาตรการป้องกัน COVID-19 ภายในรถ PocoCar

ทาง Pococar ได้ติดตามรายงานจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมถึงรายงานจากกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดย Pococar รถรับส่งโควิด มีมาตรการดังนี้

 • รถ Pococar ได้รับการทำความสะอาดภายในห้องโดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ อย่างละเอียด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
 • รถ Pococar ได้รับการติดตั้งระบบอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ ภายในห้องโดยสาร ซึ่งระบบจะดำเนินการอัตโนมัติในทุกเที่ยววิ่ง
 • ห้องพนักงานขับรถ และห้องโดยสารของผู้ป่วยภายในรถ Pococar ถูกแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
 • รถ Pococar มีการติดตั้งระบบ Intercom ที่ติดตั้งภายในรถ สำหรับการสื่อสารไร้สัมผัสระหว่างผู้ป่วย และพนักงานขับรถ
 • รถ Pococar ได้รับการพ่นฆ่าเชื้อ ภายในห้องโดยสาร โดยระบบอัตโนมัติ
 • มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งหมด

มาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับพนักงานขับรถ PocoCar

 • พนักงานขับรถทุกคน ได้รับวัคซีน COVID-19 จำนวน 3 เข็ม ครบถ้วน
 • พนักงานได้รับการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนออกให้บริการ
 • ผ่านการวัดความดันโลหิตและค่าออกซิเจนก่อนให้บริการ
 • ผ่านการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนให้บริการ
 • สวมหน้ากากอนามัย และ ถุงมือ ระหว่างการให้บริการตลอดเวลา
 • ผ่านการอบรมด้านการรับส่งผู้ป่วยโควิด

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของทาง PocoCar อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ตามรายงานของศบค. กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกบนรถ

 • Apple TV สำหรับผู้โดยสาร
 • เจลแอลกอฮอล์
 • เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ
 • ภายในตัวรถ มีการติดตั้งไฟ Ambient Light ที่ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกอบอุ่นตลอดการเดินทาง
 • เบาะนั่งออกแบบพิเศษ Lumbar Support นั่งสบาย พร้อมหมอนหนุนหลังใบใหญ่
 • ช่องชาร์จมือถือแบบ USB Type A และ USB Type C สำหรับทุกที่นั่งบนรถ Pococar