7/398 Vipawadee 19 Vipawadee Rangsit Road Chatuchak, Chatuchak Bangkok 10900
Always Open (24/7 Service)
ตรวจโควิดแบบ RT-PCR

ตรวจโควิดแบบ RT-PCR คืออะไร? ต่างกับ ATK ยังไง? ตรวจที่ไหนได้บ้าง? ราคาแพงไหม?

การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ที่มีการกระจายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นเพื่อช่วยคัดกรอง และ เพื่อสร้างความสบายใจให้กับตัวเอง ซึ่งในปัจจุบันการตรวจหาเชื้อ Covid-19 สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การตรวจแบบ RT-PCR และ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ที่เหมาะสำหรับการใช้ตรวจหาเชื้อในผู้ที่มีอาการของโรคโควิด และผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งการตรวจโควิดทั้ง 2 แบบนี้ จะมีข้อแตกต่างกันอย่างไร สามารถตรวจที่ไหนได้บ้าง และมีราคาแพงไหม ในบทความนี้เรามีคำแนะนำมาฝากทุกท่าน

การตรวจ RT-PCR คืออะไร?

การตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR ที่ย่อมาจาก คำว่า RT ย่อมาจาก Real-Time และ คำว่า PCR มาจากคำว่า polymerase chain reaction คือการตรวจแบบ Swab เพื่อเก็บสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบน เพื่อเช็คว่ามีเชื้อไวรัสหรือไม่ โดยการเข้าตรวจวิเคราะห์ในห้อง Lab หรือ ห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาล ซึ่งการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR เป็นการตรวจที่ได้รับแนะนำมาจาก World Health Organization (WHO) องค์การอนามัยโลกเนื่องจากสามารถตรวจหาเชื้อในปริมาณน้อยได้

ตรวจโควิดแบบ RT-PCR เหมาะกับใคร?

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นการตรวจหาเชื้อที่มีความแม่นยำสูง ที่ผ่านการยอมรับจากทั่วโลกว่าสามารถตรวจหาเชื้อได้แม้จะมีเชื้ออยู่ในปริมาณที่เล็กน้อยและเพิ่งได้รับเชื่อในเวลาเพียงไม่นาน เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังนี้

 • ผู้ที่มีประวัติเคยสัมผัส หรือ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีผลการยืนยันเชื้อโควิด-19
 • ผู้ที่มีอาการของโรคชัดเจน เช่น ไอ มีไข้ เจ็บคอ เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน เหนื่อยหอบ เป็นต้น
 • ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้ที่มีอากรเล็กน้อย จนถึงผู้ที่ไม่มีอาการ
 • ผู้ที่ต้องการยืนยันผล หลังจากมีการตรวจหาเชื้อด้วย ATK แล้วได้ผลบวก
 • ผู้ที่ต้องการผลการตรวจที่มีความแม่นยำไม่ต้องตรวจซ้ำ
 • ผู้ที่ต้องการใบรับรองแพทย์ หรือ ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ

ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR มีหลักการอย่างไร?

การตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR หรือ Real-time RT PCR เป็นการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัส ซึ่งเป็นวิธีแรกองค์การอนามัยโลกแนะนำ และ เป็นวิธีที่พร้อมใช้อยู่ในประเทศไทยขณะปัจจุบัน ซึ่งมีหลักการ คือ

 • เก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอ และหลังโพรงจมูกโดยการ Swab เก็บสารคัดหลั่งเพื่อใช้ในการตรวจหาแอนติเจน สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตจากนั้นจะเก็บสารคัดหลั่งไว้ในหลอด UTM/VTM เพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อและส่งเข้าห้องปฏิบัติการ (Lab) เพื่อการตรวจหาเชื้อต่อไป

วิธีตรวจ RT-PCR มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

 1. ทำการนัดหมายกับโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจเชื้อล่วงหน้า เพราะที่โรงพยาบาลจะมีช่วงเวลากำหนดการส่งตัวอย่างเข้าห้องปฎิบัติการ
 2. ทำแบบสอบถามการคัดกรองผ่านทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ ในกรณีที่ไม่ได้จองคิวก่อนล่วงหน้า จะต้องให้ข้อมูลกับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนการตรวจ (หากต้องการใบรับรองแพทย์สามารถแจ้งได้ทันที)
 3. ทำการ Swab โดยใช้ก้านเก็บตัวอย่างแหย่เข้าไปในโพรงจมูกด้านหลัง และ หลังลำคอ ซึ่งจะต้องทำโดย บุคลากรทางการแพทย์
 4. ขั้นตอนนี้จะมีการแช่ก้าน Swab เก็บตัวอย่างไว้ 10-15 วินาที (อาจรู้สึกระคายเคืองเล็กน้อย) เพื่อให้ตัวอย่างซึมเข้าไปในก้านเก็บตัวอย่าง
 5. หลังจากนั้นจะเก็บตัวอย่างเชื้อทั้ง 2 ชนิดไว้ในหลอด UTM/VTM เพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อ โดยผู้รับบริการสามารถกลับได้ทันที หรือ อาจรอพบแพทย์ ขึ้นอยู่กับสถานที่การเก็บตัวอย่าง
 6. บุคลากรทางการแพทย์จะส่งตัวอย่างเข้าห้องปฎิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง
 7. จากนั้นผู้เข้ารับการตรวจสามารถรอรับผลผ่านทาง E-mail, SMS หรือโทรศัพท์ภายใน 1-3 วัน (ในกรณีที่ต้องการใบรับรองแพทย์ทางโรงพยาบาลจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์)
 8. การตรวจหาเชื้อแบบ Real-Time (PCR) ต้องได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้น

ตรวจ Real-Time (PCR) กับ Antigen Test Kit (ATK) ต่างกันอย่างไร?

Antigen Test Kit (ATK) เป็นการตัวหาเชื้อโควิดด้วยสารคัดหลังโดยอ่านผลทดสอบบน Strip Test ใช้ตรวจคัดกรองในเบื้องต้น สามารถทำด้วยตัวเองได้ที่บ้าน โดยรอผลตรวจประมาณ 15-30 นาที ซึ่งผลการตรวจอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ หากตรวจไม่ถูกวิธีหรือชุดตรวจไม่ได้มาตรฐาน และ หากมีผลเป็นบวก แนะนำให้ตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้งเพื่อความแม่นยำ Real-Time (PCR) เป็นการตรวจในระดับสูง ด้วยการ Swab เก็บสารคัดหลั่งที่ทางเดินหายใจเพื่อตรวจวิเคราะห์ในห้อง Lab จากโรงพยาบาล เป็นวิธีที่มีความแม่นยำสามารถยืนยันเชื้อได้แม้จะมีอยู่ในร่างกายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยไม่ต้องตรวจซ้ำแบบอื่นอีก แต่จะต้องใช้เวลานานกว่าแบบ ATK เพราะต้องรอผลตรวจประมาณ 24-72 ชั่วโมง

ข้อดีและข้อเสียของการตรวจ RT-PCR

สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากเป็นวิธีที่มีผลการตรวจที่แน่ชัด และ เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียดังนี้

ข้อดีของการตรวจ RT-PCR คือ

 • เป็นวิธีระดับ “Gold standard” สำหรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19
 • สามารถตรวจพบซากของไวรัสในผู้ที่เคยติดเชื้อและหายแล้วได้
 • สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสได้แม้จะมีปริมาณในร่างกายเพียงเล็กน้อย หรือ เพิ่งได้รับเชื้อมาเพียง 1 วันขึ้นไป
 • เป็นวิธีที่มีความแม่นยำ และ มีความจำเพาะต่อตัว Covid-19 สูง
 • เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ และ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสียของการตรวจ RT-PCR คือ

 • มีระยะเวลาในการรอผลนานกว่าการตรวจด้วยวิธีอื่น ซึ่งจะต้องรอผล 24-72 ชั่วโมง
 • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธีอื่น
 • ต้องได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลเท่านั้น

RT-PCR ใช้เวลาตรวจนานไหม?

สำหรับการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR จะใช้เวลาในการเก็บตัวอย่างไม่นานเพียง 10-30 นาที โดยหลังจากการเก็บตัวอย่าง จะใช้เวลาในการตรวจหาเชื้อในห้องปฏิบัติการ เนื่องจาก RT-PCT เป็นการตรวจในระดับสูงจึงทำให้ต้องใช้เวลาในการวินิจฉัยนานกว่าการตรวจหาเชื้อโดยวิธีอื่น ซึ่งเวลาที่ใช้ในการตรวจจะอยู่ที่ 3-5 ชั่วโมงในห้อง Lab

ตรวจ RT-PCR กี่วันรู้ผล

หลังจากเข้ารับการตรวจด้วย แล้ว RT-PCR ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องรอรับผล ผ่านช่องทาง E-mail, SMS หรือโทรศัพท์ ซึ่งจะได้รับผลการตรวจที่ชัดเจนภายใน 1-3 วัน (ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง)

ตรวจ RT-PCR แม่นยําแค่ไหน?

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Real-Time (PCR) เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เพราะมีความแม่นยำสูง สามารถยืนยันผลได้ทันที โดยไม่ต้องตรวจซ้ำ เป็นวิธีที่ได้การยอมรับจากทั่วโลก เพราะสามารถตรวจพบเชื้อได้แม้จะมีปริมาณที่น้อยมาก และ ติดเชื้อมาเพียง 1-3 วัน

การอ่านผลจรวจ RT-PCR ต้องดูอะไรบ้าง?

RT-PCR เป็นวิธีตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส ซึ่งการอ่านค่าของผลตรวจแบบ RT-PCT จะมี 2 อย่างคือ Undetectable หรือ DetectableUndetectable = Negative (เชิงลบ)หมายความว่า ไม่พบสารพันธุกรรม หรือ ไม่ติดเชื้อโควิดDetectable = Positive (เชิงบวก) หมายความว่า พบสารพันธุกรรม หรือ ติดเชื้อโควิด

RT-PCR ราคาเท่าไหร่?

สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR จะมีราคาตั้งแต่ 2,500 – 6,500 บาท ขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละโรงพยาบาล

ตรวจ RT-PCR ได้ที่ไหนบ้าง?

การตรวจแบบ RT-PCR จำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ดังนั้นจึงจะต้องตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้น ซึ่งผู้ที่มีอาการของโรค หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสามารถเลือกสถานพยาบาลในการเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้

รายชื่อโรงพยาบาลที่รับตรวจ RT-PCT มีอะไรบ้าง

รวมรายชื่อโรงพยาบาลในกรุงเทพที่รับตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ว่ามีที่ไหน และ แต่ละที่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้าง มาดูกันเลย

 • โรงพยาบาลกรุงเทพ : ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีการค่าบริการสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (Swab) ราคา 4,300 บาทตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ค่าบริการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (Swab) และเอกซเรย์ปอด ราคา 4,800 บาท
 • โรงพยาบาลปิยะเวท : ค่าบริการตรวจเชื้อ COVID-19 เทคนิค RT-PCR แบบตรวจที่โรงพยาบาล ราคา 4,500 บาทค่าบริการตรวจเชื้อ COVID-19 เทคนิค RT-PCR ตรวจแบบ Drive Thru ราคา 4,500 บาท
 • โรงพยาบาลเปาโล : ค่าบริการตรวจหาเชื้อ Covid-19 แบบ RT-PCR ราคา 4,500 บาท
 • โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ : บริการตรวจเชื้อ COVID-19 เทคนิค RT – PCR ราคา 4,500 บาท
 • โรงพยาบาลสมิติเวช : ค่าตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ราคา 4,000 บาทค่าตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 Drive-Through COVID-19 Test ราคา 3,000 บาท
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ : ค่าบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค RT– PCR ราคา 5,500 บาท
 • โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ : ค่าบริการตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยระบบ Drive Thru ราคา 6,500 บาท
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต : ค่าบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค RT–PCR ราคา 3,000 บาท
 • โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 : ค่าบริการตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยระบบ Drive Thru ราคา 3,000 บาท
 • โรงพยาบาลพญาไท 2 : บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค RT– PCR ราคา 4,500 บาท
 • โรงพยาบาลคามิลเลียน : บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค RT – PCR ราคา 4,000 บาท
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : ค่าบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-6,000 บาท (รับตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยง)
 • โรงพยาบาลพระราม 9 : ค่าบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับชาวไทย 5,650 บาท ชาวต่างชาติ 6,425 บาท (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของแพทย์)
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น : ค่าบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค RT– PCR ราคา 3,000 บาท
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา : ค่าบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค RT- PCR ราคา 3,000 บาท
 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง : ค่าตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับชาวไทย 1,500 บาท และ ชาวต่างชาติ 2,000 บาท
 • โรงพยาบาลนครธน : ค่าบริการตรวจเชื้อ COVID-19 เทคนิค RT- PCR แบบ Drive Thru ราคา 3,240 บาท
 • โรงพยาบาลศิริราช : ค่าบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ราคา 2,500-5,000 บาท (รับตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยง)
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี : ค่าใช้จ่ายบริการตรวจหาเชื้อโควิดสำหรับคนไทยไม่เกิน 2,500 บาท และ ชาวต่างชาติไม่เกิน 3,500 บาท

**ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง แนะนำให้ติดต่อสอบถามกับโรงพยาบาลโดยตรงอีกครั้ง**

การเดินทางไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลด้วยวิธีไหนสะดวกและปลอดภัย

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และ ผู้ที่มีอาการของโรค Covid-19 จำเป็นที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการสัมผัส หรือ ป้องกันไม่ใช้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น ดังนั้นจึงควรเดินทางด้วยรถที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการรับส่งผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะ เช่น แท็กซี่รับส่งผู้ป่วยโควิด PocoCar ที่เป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโควิดเดินทางได้ง่ายขึ้น ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเรียกเพื่อให้ไปส่งตรวจที่โรงพยาบาล และ อยู่รอรับกลับได้เลย โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีความลำบากในการหารถกลับเอง ( อ่านเพิ่มเติม : แท็กซี่โควิด รับ-ส่งผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ปลอดภัยไหม ราคาเท่าไหร่? ฟรีจริงหรือไม่? )

ช่องทางติดต่อจองคิวรถรับส่งผู้ป่วย PocoCar

สรุปตรวจ RT-PCR ดีไหม?

การตรวจแบบ RT-PCR เป็นการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่มีความแม่นยำ และ มีความน่าเชื่อถือกว่าการตรวจด้วยวิธีอื่น สามารถตรวจหาเชื้อได้แม้อยู่ในช่วงที่เพิ่งได้รับเชื้อมาไม่นาน เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ และ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั่วโลก โดยผลการตรวจสามารถใช้เดินทางไปต่างประเทศได้ แต่จะต้องเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้น